0:best 1:pionier 2:prf-n 3:prf-w 4:dester 5:prf-z {ani} {-} {+}
Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleer

De Bascule PI-scholen hebben een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), waarin de medezeggenschapsraden en deelraden van de vijf scholen zijn vertegenwoordigd. De GMR praat mee over bovenschoolse zaken, zoals het bestuursformatieplan. Het gaat om onderwerpen die van belang zijn voor alle of een meerderheid van de scholen van het bestuur. 

Leden van de GMR
- Corrie Hartog, voorzitter/personeelsgeleding PI-school De Pionier
- Sven Berger, secretaris/personeelsgeleding PI-school De Ster en Prof. Waterink Noord
- Elise van Rietschoten, personeelsgeleding PI-school Prof. Waterink West
- Wilma Hendriks, personeelsgeleding PI-school De Ster
- Inge Wijfjes, personeelsgeleding PI-school De Pionier
- Sonja Cecilson, personeelsgeleding PI-school Prof. Waterink Noord

Op dit moment zijn er geen ouders lid van de GMR, wij hopen dat dit in de toekomst wel het geval zal zijn.

 
 

Actie- en adviescentrum
De GMR heeft in 2017 een actie- en adviescentrum opgericht. Dit centrum is speciaal voor alle personeelsleden, ouders en instanties van buitenaf. Als u contact wil opnemen met het actie- en adviescentrum kunt u mailen naar GMR-scholen@debasculepi-scholen.nl.