Wij willen onderwijs en zorg bieden van een zo hoog mogelijke kwaliteit.

We leggen daarom regelmatig vragenlijsten voor aan leerlingen, ouders en leerkrachten. Die vragenlijsten geven ons een beeld over bijvoorbeeld de tevredenheid van ouders, of de veiligheidsbeleving. Ook worden er audits uitgevoerd; de Bascule PI-scholen bezoeken elkaar. De resultaten van ons onderwijs zijn door de opbrengsten van toetsen met elkaar te vergelijken.

Onderzoeksresultaten worden gepubliceerd op de website van de betreffende school.

Hieronder vindt u ons kwaliteitshandboek. In dit stuk beschrijven we wanneer we de verschillende onderzoeken doen, waarom we ze doen en wat we met de resultaten doen.

De resultaten van een onderzoek kunnen leiden tot aanpassingen in het beleid van de scholen. Die aanpassingen worden vervolgens beschreven in de schoolplannen en de jaarplannen.